Aeros 1

Het Aeros 1 Low Air-Loss systeem (matrasvervangend)  biedt een uitstekende drukverlaging op het lichaam, enerzijds  ter voorkoming van decubitus, anderzijds als onderdeel van  de behandeling van reeds aanwezige decubitus. Daarnaast kan het een positieve bijdrage leveren aan de regulatie van  het microklimaat van de huid van de cliënt.

Low Air-Loss therapie werkt op het principe van contactoppervlakte-vergroting door diep wegzakken van de cliënt in de matras. Er wordt een groot drukspreidingseffect bereikt.

Fluidos zandbed

Door inzet van het Fluidos zandbed maakt u gebruik van Fluidisatie therapie. Hierbij ligt de patiënt in een bed van minuscule natrium glasparels, dat met behulp van een ingenieus luchttoevoersysteem een fluidiserend medium vormt. De glasparels worden gescheiden door middel van een polyester filterlaken wat luchtdoorlaatbaar is. Daarnaast laat het filterlaken lichaamvloeistoffen door, die verdampt worden in het bed. De patiënt drijft als het ware in een ‘droge’ vloeistof omdat de viscositeit van de natrium parel 1.2 is in vergelijking met water.

Xilos Pomp

Het Xilos matrassysteem transformeert elk willekeurig bed binnen enkele minuten in een Low Air-Loss bed. Echter, met een groot prijsvoordeel ten opzichte van geïntegreerde Low Air-Loss bedden.

Het systeem is draagbaar en bestaat uit een luchtmatras en een besturings-unit met kompressor. Het is uiterst eenvoudig te installeren en in te stellen en derhalve zeer gebruikersvriendelijk. Alleen het patiëntengewicht en fijnafstemming instellen is al voldoende.